Wat is onze doelstelling?

 In de driehoek die gevormd wordt door de Gemeente Ede, Gezinshuis.com en de Zorgaanbieders staan wij als gezinshuizen in het midden. We willen elkaar in ComsmEden helpen om hierin de regie te houden.

We willen ons als ComsmEden profileren bij het netwerk van de Gemeente Ede, bij de betrokken zorgaanbieders en bij andere betrokken partijen. Op die manier willen we geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de zorg bij deze organisaties.

 

ComsmEden kan een uitgangspunt zijn voor het vormen vanLokale netwerken gezinsvormen.

We willen elkaar ontmoeten en elkaar leren/blijven kennen als gezinshuizen. Daarbij het uitwisselen van kennis en ervaring belangrijk.

In de samenwerking behouden we onze eigen identiteit en ondernemerschap

 

Hoe geven we dat vorm?

Een keer per 2 maanden komen we bij elkaar en bespreken de themas die op dat moment actueel zijn. De locatie rouleert bij de gezinshuizen.

We gebruiken een WhatsApp groep om elkaar te informeren wanneer er bijzonderheden zijn of vragen of tips en trucks.
We organiseren gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een barbecue, waarin ook de kinderen worden betrokken.

We hebben een database gemaakt waarin de gezinshuizen beschreven staan en wat we voor elkaar willen en kunnen betekenen.